Basen z piłeczkami, Zjeżdżalnie, Tor Przeszkód
Jeździki, Zabawki, Kącki Maluszka
Zapraszamy 
7 dni w tygodniu
Basen z piłeczkami, Zjeżdżalnie, Tor Przeszkód
Jeździki, Zabawki, Kącki Maluszka
Zapraszamy 
7 dni w tygodniu
Basen z piłeczkami, Zjeżdżalnie, Tor Przeszkód
Jeździki, Zabawki, Kącki Maluszka
Zapraszamy 
7 dni w tygodniu

Regulamin

REGULAMIN SALI ZABAW UŚMIECHOWO

Sala zabaw "Uśmiechowo" została stworzona z myślą o dzieciach od 0 do 10 lat.
Sala otwarta jest 7 dni w tygodniu.  Obiekt monitorowany dla bezpieczeństwa dzieci !


1. Dzieci przebywają na sali zabaw pod opieką rodziców (opiekunów), z wyjątkiem grup zorganizowanych.

2. Rodzice mogą zostawić dziecko na sali zabaw pod opieką personelu na własną odpowiedzialność.

3. Rodzice mogą przebywać na sali zabaw ( z wyjątkiem konstrukcji) wraz z dziećmi.

4. Opiekun dziecka musi być osobą pełnoletnią, nie można pozostawić dziecka pod opieką niepełnoletniego rodzeństwa.

5. Dziecko chore lub podejrzewane o to że jest chore nie może być przyjęte.

6. Rodzice są zobowiązani do jak najszybszego odebrania dziecka, jeśli otrzymają informację o jego chorobie.

7. Obowiązkiem rodziców jest poinformowanie personelu sali zabaw o schorzeniach i niesprawnościach dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu, itp.

8. Dziecko zostawia buty i odzież wierzchnią w szatni a na salę zabaw wchodzi w skarpetkach lub kapciach.

9. Dzieci bawiące się w sali zabaw nie mogą mieć przy sobie nic ostrego (zegarki, okulary, biżuteria lub inne przedmioty, które mogą zagrażać ich bezpieczeństwu) podczas zabawy, a przed rozpoczęciem zabawy należy opróżnić kieszenie i pozbyć się gumy do żucia.

10. Opiekunowie na salę zabaw wchodzą bez obuwia lub w ochraniaczach na buty.

11. Na terenie sali zabaw spożywać można jedynie produkty zakupione na miejscu i wyłącznie w części do tego przeznaczonej – przy stolikach.

12. Na sali zabaw Uśmiechowo zabrania się:
- wspinania po zewnętrznych ścianach konstrukcji zabawowej,
- wspinania po wewnętrznych ścianach konstrukcji np. wokół basenu z piłeczkami,
- wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnię,
- wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy,
- niszczenia konstrukcji, zabawek lub innych elementów wystroju i wyposażenia.

13. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na sali zabaw, w których zostanie pokrzywdzone dziecko lub opiekun, należy zgłosić ten fakt bezzwłocznie personelowi na piśmie a następnie dostarczyć do naszej placówki opinię lekarską.

14. Rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na publikację zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych z udziałem swojego dziecka na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu w celach promocyjno-reklamowych sali zabaw Uśmiechowo.

15. Salę można zarezerwować w celu zorganizowania przyjęć urodzinowych, imieninowych lub innych imprez okolicznościowych.

16. Wszystkie pytania i wątpliwości związane z działalnością sali zabaw Uśmiechowo rozstrzyga obsługa pracująca w danym dniu.

17. Za rzeczy zgubione, bądź pozostawione sala zabaw nie ponosi odpowiedzialności.

18. Na życzenie rodziców, w ramach aktualnych możliwości sala zabaw Uśmiechowo podejmuje indywidualne formy opieki nad dzieckiem.

19. Rodzic oddając dziecko pod naszą opiekę zobowiązany jest dostarczyć:

- ubranie i obuwie na zmianę, pieluchy, jedzenie i picie – w przypadku dzieci młodszych,
- wykupić przekąskę i picie – w przypadku dzieci starszych.

20. Opłata godzinna za zabawę na sali zabaw jest naliczana za każdą rozpoczętą godzinę.

21. Na terenie sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.

22. Personel może odmówić przyjęcia dziecka, które sprawia problemy wychowawcze i stanowi zagrożenie dla innych dzieci.

23. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice.

24 Dokonanie płatności bądź wprowadzenie dziecka na teren sali zabaw Uśmiechowo przed dokonaniem płatności jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


  • opieka.png
  • urodzinki.png
  • zapraszamy.png

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz więcej informacji wyślij nam wiadomość.